Spillerliste

Spillerliste må fylles ut og leveres i sekretariatet på anlegget før første kamp. Listen kan ikke leveres på epost i forkant.
Mal for spillerliste ligger vedlagt
http://www.varegg.no/vareggcupp/spillerliste.pdf

0000-00-00 00:00:00