Reglementsoppdatering

Vi gjør oppmerksom på at klasse D skal spille med 7’ er mål, jamfør vedtak av kretsstyret. Andre regler som er nye av året, som f.eks. 5 minutter soning ved gult kort, gjøres ikke gjeldende i årets utgave av Vareggcup.

0000-00-00 00:00:00