Orientering om økning av medlemskontingent for Varegg Fotball

Det ble vedtatt på Årsmøtet å øke medlemskontingenten for Varegg Fotball gjeldende fra 2014.

Følgende medlemskontingenter blir gjeldende:

* Forståelse - det året medlemmer fyller 13 år betales kr.1200,-

Det ble videre vedtatt at krav om medlemskontingent for 2014 kun sendes ut en gang, og ikke slik som i 2013 hvor årskontingent ble delt over to fakturaer og innkrevd på vår og høst

Medlemskontingent trenere: Det ble på et senere styremøte i Varegg Fotball vedtatt at trenere tilknyttet Varegg Fotball ikke skal bli innkrevd  kontingent gjeldende fra sesongen 2014.

2014-05-28 15:23:05