Gjennomføring Vareggcup 2015

Vareggcup 2015 er planlagt gjennomført i helgene 13.-15.mars og 20.-22. mars 2015. Der er søkt om gjennomføring for disse datoene hos Bergen Kommune, Idrettsrådet og HFK.  Om det skjer endringer ut fra søknad vil dette bli korrigert når vi får endelig svar fra Bergen Kommune.

Vareggcup er den største inntektskilden til Varegg Fotball. Det er derfor viktig at så mangen som mulig setter av disse helgene og melder seg som dugnadsgjeng rundt Cupen.

0000-00-00 00:00:00