Ekstraordinært årsmøte i Varegg Fotball

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Varegg Fotball tirsdag 10.juni kl.18.00-19.00 i Badstuen (nede)

Agenda:

1.Godkjenning av årsregnskap 2013

2.Valg av styremedlemmer for 2014

0000-00-00 00:00:00