Den gang da ...

Varegg har ikke alltid levd i skyggen av de store.

Se artikkel fra BT fra 4 mai 1987.

Viking - Varegg 1 -2

"Adeccoligaen" 1987 - Ole Clausen debuterer for Varegg.

varegg_bt

0000-00-00 00:00:00