Vareggs hedersmerke til Anne

Anne Myklebust Lynngård: Varegg`s hedersmerke i sølv, 10 år i klubbens styrer.

I hele perioden fra Varegg ble allianseidrettslag i 2006 frem til 2012 har Anne Lynngård vært øverste leder for Varegg Fotball og i perioden etter har hun fortsatt som styremedlem. Dette i en organisasjon som omfatter 400 gutter og jenter, like fra barnefotball til veteranlag.
Hun har tatt på seg store oppgaver med å organisere og legge til rette for klubbens 30-40 lag. Her skal 70 trenere og ledere fortløpende rekrutteres og følges opp. Treningstider skal settes opp, fotballer, drakter og annet utstyr skaffes til veie og fordeles, trener- og ledermøter skal planlegges og gjennomføres.
For å kunne opprettholde et godt tilbud til medlemmene, skal organisasjon og administrasjon holdes motivert og klar til å arbeide inn millonbeløp hvert år.

Ingen oppgave har vært for stor og ingen for liten for Anne, - men særlig blikket for jentefotball og det sosiale fellesskapet har hatt hennes omtanke. Noe de årlige trener- og lederfestene er et eksempel på.

Samarbeidet med våre naboer i Sandviken, særlig på jentesiden, har også blomstret under Anne sin regjeringstid.

Tilretteleggeren
I likhet med de fleste andre ledere og trenere i Varegg, så kom Anne med i klubben via foreldrerollen. De første årene som tilrettelegger og dugnadshjelp for aldersbestemte lag og under klubbens arrangement og turer.
Under kyndig organisering har hundrevis av jenter og gutter kunnet ta turen til trivelige dager på Voss cup, i Dana cup og andre turneringer.

Det å ta ansvar har aldri skremt Anne, så det var naturlig at hun etter hvert gikk inn som styremedlem i 2004 og som leder av Varegg Fotball i 2006.

På årets trener og lederfest ble tildelingen markert med lykkeønskninger og gratulasjoner.

anne og trond
Bilde: Trond og Anne hedret på årets trener og lederfest.

Trond Johannessen kåret til Årets dommer 2013 av Hordaland Fotballkrets. Les mer:
http://www.fotball.no/Kretser/Hordaland/Test-pa-droppdown-meny/Nyheter-2013/Hostsamling-pa-Voss/

0000-00-00 00:00:00