SPILLEBERETTIGELSE varegg cup

En spiller er spilleberettiget for sin klubb etter NFF’s reglement. I Varegg Cup 2014 kan en klubb benytte inntil 18 spillere på hvert lag under turneringen i klasse A,B,C og D. I klassene E og F kan det benyttes inntil 12 spiller på hvert lag.
I klasse G,H, I og J inntil ni spillere på hvert lag.
En spiller kan under turneringen delta på flere lag, men kun på ett lag i hver klasse. Dispensasjonsregler som for HFK.

2014-01-03 11:24:01