Klasseinndeling

Varegg Cup 2014 er åpen for alle klubber som er tilsluttet NFF.
Cupen har følgende klasser:

A: Junior født i 1995 eller senere. 11-fotball.
B: Gutter født i 1998 eller senere. 11-fotball.
C: Smågutter født i 2000 eller senere. 11-fotball
D: Smågutter født i 2001 eller senere. 9-fotball
E: Lilleputter født i 2002 eller senere. 7-fotball
F: Lilleputter født i 2003 eller senere. 7-fotball
G: Miniputter født i 2004 eller senere. 5-fotball
H: Miniputter født i 2005 eller senere. 5-fotball
I: Miniputter født i 2006 eller senere. 5-fotball
J: Miniputter født i 2007 eller senere. 5-fotball

Turneringen og spilletider

I klassene A, B, C og D går de to beste lagene i hver pulje videre til sluttspill.

Spilletider:
A: 2x25 min.
B: 2x22 min.
C og D: 2x20 min.
E og F: 2x15 min.
G, H, I og J: 2x13 min. 

2014-03-07 09:17:30