Gå med Varegg i 17 Mai prosesjonen

Varegg Fotball oppfordrer alle med hjerte i Varegg til å gå i 17 mai prosesjonen med Varegg.
Det blir ikke avgang fra Badstuen i år , men alle bør møte senest kl 1010 på Koengen som er startsted.
Prosesjonen starter kl 1030. Vi oppfordrer  alle om å markere Varegg fargene også.
Vel møtt på nasjonaldagen !alt

2013-05-16 07:45:56