FORBEHOLD

FORBEHOLD

Derson vær og baneforhold ikke tillater bruk av spillebanene for forutsatt, vil vi ta forbehold om omlegging av kampprogrammet evt. Helt eller delvis avlysing av turneringen. Dersom turneringen blir avlyst, vil truneringsavgiften bli refundert med unntak av kl 250,- som går til delvis dekning av våre utgifter. Vi kan imidlertid forsikre om at vi vil strekke oss til det ytterste for å unngå avlysing.

2013-02-04 09:58:04