Årsmeldingen fra Varegg Fotball

 

Les hva som skjedde i 2012 hos Varegg Fotball

VAREGG FOTBALL

Årsberetning 2012

Styret:

Leder: Per-Sigmund Villanger

Nestleder: Jostein Fiksdal

Kasserer: Eirik Gudmundsen

Sekretær: Svanhild Vee

Styremedlem: Siv Stellberg

Styremedlem: Vidar Trengereid

Styremedlem: Tom Aasnæs

Styremedlem/vara: Anne Lynngård

Sportslig leder:

Eirik Gudmundsen

Sponsor og arrangementutvalg:

Vidar Trengereid

Eirik Gudmundsen

Spillerutvikling og spesialtrenere:

Helge Nesse

Atle Ingebrigtsen

Styremøter og organisasjon:

Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i 2012.

I tillegg har det vært holdt en rekke andre møter f.eks i forbindelse med regnskapsavslutning.

Det har vært avholdt trenerforum for barnefotball hvor styret i Varegg Fotball ble presentert..

Anne Lynngård og Per-S.Villanger har møtt som Fotballstyrets representant i alliansestyret.

Medlemmer:

Varegg Fotball har ca. 620 medlemmer.

Kretsserien:

Varegg Fotball hadde påmeldt 39 lag i årets serie.

Vi har hatt tre samarbeidslag på jentesiden og to samarbeidslag for gutter sammen med Sandviken.

Vurdering av sportslig aktivitet:

Sportslig sett har det skjedd mye positivt i 2012. Vi har hatt stor aktivitet og mange nye trenere i barnefotball som viser stort engasjement.

Varegg er en breddeklubb og vi forsøker derfor å gi et best mulig tilbud til alle som ønsker å spille fotball.

Vi har likevel prøvd å gi et utvidet tilbud til spillere som ønsker å satse mer på fotball.

Samarbeidslagene med Sandviken har også i år hatt en svært god sesong.

Jenter 19 kom på 2.plass i 1.div, mens Jenter 16 sitt 2.lag kom på 2. plass i 2.div.

Jenter 16 gjorde også en god innsats i Dana Cup.

Junior gutter 1 kom midt på tabellen i 2.div. etter en hederlig innsats på høstparten.

A-laget til Varegg hadde som mål å berge plassen i 3 divisjon, og dette klarte de etter en meget god vårsesong. De endte på 6 plass.

Hovedtrener i 2012 sesongen var Alexsander Strauss, assistent Jarle Veivåg , Martin Knudsen og teknisk trener Atle Ingebrigtsen.

Årets spiller på A-lag ble Thomas Ulvestad, mest fremgangsrike ble Mats Engeberg

Innenfor barn/ungdomsfotballen har flere lag gjort seg bemerket. Vi vil i den forbindelse spesielt gratulere gutter 99 med svært gode resultater i 2012. Her kan spesielt vinner av bronsefinale i Dana Cup trekkes frem.

Hvert lag leverer egne årsmeldinger.

Sportslige utmerkelser i Varegg Fotball er vedlagt eget ark

Årets trener:

Halfdan Haukeland

Årets spiller i Varegg:

Årets spiller ble ikke utnevnt for 2012

Arrangement og aktiviteter:

Varegg cup: Leder for Varegg Cup i 2012 var Michael Hansen.

I utvalget var frivillige fra foreldregrupper samt fotballstyret:

Ivar Gundersen

Svanhild Vee

Johnny Haugland

Trond Johannessen

Ståle Bjørgo

Ronny Knutsvik

Eirik Gudmundsen

Med flere

17.mai

Ble avviklet på vanlig vis med deltagelse i prosesjonen.

ST.Hans

Arrangementet ble som tradisjonen tro avholdt på Mulebanen med stort engasjement.

Sommercuper:

Vi hadde flere lag med på Vosscup.

Et lag deltok på Sogndalcup.

Vi hadde lag med til Danacup

Jenter 19 ble finalist i Lærøycup og fikk 2. plass og sølvvinner.

Bronsefinalist i Dana Cup som ble årets beste resultat

Varegg 5`er Cup:

Varegg arrangerte en cup for de yngste på Stemmemyren i august.

Her var det stort sett Varegg lag med. Men Cupen har potensialet, så her er nok utviklingsmulighet.

Kakeboks salg:

Vi har ikke gjennomført lotteri i 2012, men vi ville prøve noe nytt på salgsfronten og prøvde med Kakeboks salg rundt juletider, dette ble en suksess som vi gjerne gjentar i 2013.

Årsavslutninger:

Det har blitt gjennomført avslutninger for barnefotball, gutte- og jentefotball.

A-laget har hatt sin egne avslutning.

Den årlige trener/lederfesten som er blitt en fin tradisjon ble også i år en stor suksess.

Kurs m.m:

Jarle Veivåg startet HFK sitt lederprogram – tilsvarende leder 1-2-3

Idrettsskolen:

Idrettskolen ble avviklet til sommeren 2012, dette grunnet at Idrettsskolen ikke var bærekraftig økonomisk og sportslig i den form den ble drevet.

Vi ser likevel ikke bort fra at Idrettsskolen kan relanseres på et seinere tidspunkt når nye impulser, ideer og bedre fasiliteter foreligger.

Økonomi/regnskap:

Fotballgruppen går med underskudd for 2012.

Grunnet periodisering av regnskap og seint innkommet halvårsregnskap som medførte at det ble vanskelig å bruke videre som styringsverktøy i de siste fjorten dagene før årsregnskapet skulle avsluttes, samt at utgiftsposter ble budsjettert for lavt.

Oppsummering:

Vi har hatt stor aktivitet i 2012 og flere gode sportslige resultater å vise til.

Svært mange har bidratt til dette, og styret ønsker å takke alle de involverte.

Varegg Fotball ønsker å utvikle klubben ytterligere, selv om det ikke på nåværende tidspunkt er midler til ansettelse av en daglig leder, vil dette være ett mål for Varegg Fotball i 2013.

Vi utvider stadig samarbeidet med Sandviken og klubbene ser gjensidig nytte av dette.

I 2013 har vi utvidet samarbeidet på junior gutte siden til å gjelde for hele gruppen.

Bergen 12.februar 2012:

Per-S.Villanger Jostein Fiksdal Svanhild Vee Tom Aasnæs

Anne Lynngård Eirik Gudmundsen Vidar Trengereid

0000-00-00 00:00:00