Utfordre politikerne !!!

Valg i 2013 , nå kommer løftene.   

 Høyres Erna Solberg går i dag ut i Bergens Tidende og lover bedre vilkår for idrettslagene. Hun foreslår 8000,- i skattefri godtgjørelse ( i dag 4000), grensen for  arbeidsgiveravgift økes til 50000,- pr ansatt og 500000 for hele organisasjonen. Skattefrie gaver til organisasjoner økes til 25000. Det skal gis 200 mill i økt moms kompensasjon.

Men kan vi få enda bedre vilkår ? Utfordre de andre partiene til å komme på banen. Hva vil de gjøre for å bedre forholdene  i ditt idrettslag. Ta kontakt med dine folkevalgte og spør!!!. Det er nå tiden er inne for å påvirke.

2012-04-26 15:15:05