TREKNING

Trekningen foretas så snart som mulig etter at påmeldingsfristen er utløpt. Lagledere får beskjed om puljeoppsettet så snart det er klart.


2013-11-25 10:06:19