Det blir ikke kunstgress på Mulebanen

Kunstgress på Mulebanen.

Som kjent ble det på årsmøtet i Varegg i vinter besluttet å arbeide for anleggelse av kunstgress på Mulebanen, da i den midlertidige periode til Varegghallen stod ferdig.

 Bergen kommune har nylig gitt uttrykk for at dette ikke lar seg gjøre uten at kommunen står som utbygger, noe som igjen betyr at en slik sak må gjennom en betydelig byråkratisk prosess, med et bystyrevedtak osv , og til en helt annen pris enn den Varegg arbeidet ut fra. Blant annet hevdes at en slik sak må legges ut på offentlig anbud.

 Slik situasjonen er i dag er det ikke aktuelt å igangsette kunstgress- anleggelse til store beløp, kommunen anslår 2,5 – 3 mill eks mva. Klubben må selv finansiere en slik utbygging, selv om kommunen formelt står som utbygger.

 Varegg Fotball beklager overfor medlemmene at situasjonen er som den er og det er vanskelig for Varegg Fotball å se hvilke alternative, gode løsninger som finnes for å få kunstgress midlertidig på banen. Inntil videre synes det som vi må leve med de fasiliteter vi har inntil en Varegghall står klar.

Dette til orientering og som oppdatering av status vedr saken.

Kunstgress komiteen?

2012-06-11 19:52:11