Vareggs hedersmerke til John Ove og Stig

John Ove Svendsen tildelt Vareggs hedersmerke i gull og Stig Hovland hedersmerke i sølv.

John Ove Svendsen: Vareggs hedersmerke i gull, 21 år i klubbens styrer

John Ove sin aktive karriere var i juniorgruppen fra 1957 der han var aktiv juniorspiller med deltagelse på juniorkretslaget.  Han fikk også med noen A-kamper, før familieliv med fire barn og lange arbeidsdager måtte prioriteres.
I 1979 ble han valgt inn i Arbeidsutvalget hvor han var med til 1984.  Her var han meget aktiv og arbeidsom med blant annet planlegging av Bergensdagene som Varegg sto som arrangør av i denne perioden.
Fra 1985 til 1994 var han med i hyttestyret i en periode det var mye arbeid med ny vanntilførsel da vannet i brønnen etter hvert forsvant. Det måtte borres etter grunnvann med påfølgende graving av nye grøfter og plass for nye septiktanker.

Så påtok han seg lederjobben i Badstuutvalget i 2005 - 2008. Med sin store arbeidskapasitet og innsats brukte han mye av sin sin fritid på Badstuen disse årene, til det beste for alle som brukte Badstuen. Fremdeles er han med og hjelper dette utvalget med forefallende arbeid.

Han er en ja-person, en Varegg-gutt som etter at han kom med igjen i 1979 på en eller annen måte har vært med helt frem til i dag som styremedlem, leder og behjelpelig ved mange dugnader og sportslige arrangementer.

Stig Hovland: Vareggs hedersmerke i sølv, 15 år i hyttestyret

Stig kom med i hyttestyret i 1995 og er fortsatt medlem av dette styret.  I største delen av denne perioden på 15 år har han vært kasserer og ansvarshavende for utleie, et arbeid han har utført meget godt. 
Han var leder av hyttestyret i 4 år fra 1999 til 2002, en periode med mye arbeid hvor blant annet alle vinduer i hytten ble skiftet ut.
For hyttestyret har han vært uunnværlig disse årene da leietagere har kunnet benytte hans arbeidsplass for ut-/innlevering av nøkler og han har vært disponibel ovenfor leietagerne for små og store behov og gjøremål.

På fotballbanen fikk Stig blant annet med seg 4 år som A-lags keeper på slutten av 1990-årene.

Foto.  John Ove Svendsen (tv) og Stig Hovland (th)

2011-03-04 07:54:19