PÅMELDING

PÅMELDINGEN ER AVSLUTTET

Turneringsavgift:

Klasse A,B,C og D: kr 850,- pr lag

Klasse E,F,G,H,I og J: kr 400,- pr lag

PÅMELDING ER IKKE GYLDIG FØR TURNERINGSAVGIFTEN ER BETALT.

NB: Skulle antall påmeldinger overskride cupens kapasitet, vil lagene bli prioritert etter påmeldingsdato. Lag som melder seg på etter påmeldingsfristen havner på venteliste.
Påmelding gjøres i Cupassist via Varegg sin hjemmeside, www.varegg.no
Eller direkte ved å følge denne linken.

Vi ber alle klubber som melder på flere lag, om å samle påmeldingene. Husk å oppgi kontaktperson for hvert lag. Ved vellyket påmelding via Internet vil man motta en epost til den oppgitte e-postadressen som bekreftelse.

Betaling gjøres til:
Varegg Cup 2011
Pb 129
5035 Bergen
Bankgiro nr: 3624.55.37438

Lag som trekker seg etter 26/1/2011 Må regne turneringsavgiften som tapt. Siste frist for betaling av turneringsavgiften er 26/1/2011.

http://www.profixio.com/reg/vareggcup2014/no/pamwiz/index

 

2013-11-25 10:15:29