Et strålende Varegg – 99 år

Guttene i Varegg – 99 har lagt bak seg et meget godt fotball-år med høy aktivitet og en fin utvikling for alle spillerne.

Gruppen teller nå 25 gutter, og det har i år vært fordelt på 2 ulike 7`er lag, der vi til sammen har spilt 110 kamper, inkludert alle cup`ene vi har deltatt på, samt i serie-spillet.

Guttene har vært så ivrige at vi i år også har deltatt i en ekstra ”Champions League” – serie, som alle guttene har spilt, i tillegg til den vanlige serien.
Guttene har i snitt trent 3-4 ganger i uken, i tillegg til kampene. Treningsiveren er stor, og for oss som er trenere så håper vi at dette er et tegn på at treningene er både gøy og utviklende.
Halvparten av guttene i gruppen har dessuten gjennom året prøvd seg på 11`er fotball på -98 laget, mens alle har fått spilt 9`er fotball i mange kamper. En fin forberedelse mot neste års 11`er fotball.
To priser er blitt delt ut etter 2011-sesongen; En til Timmi Anderl for ”Spiller med mest utvikling” og en til Henrik Geitle for ”Varegg Vel`s Pris”.
Neste år spiller vi med både ett 11`er og ett 7`er lag, og det er flott å få tilbakemelding på at alle guttene fortsatt vil være med på Varegg-99 i 2012. Vi ønsker selvsagt også nye spillere i gruppen velkommen!

Vi i trener-apparatet gleder oss til fotballen igjen ruller i 2012 !

Fotballhilsen fra
Halfdan & Nils Henrik

2011-12-22 21:59:59