Ekstraordinært årsmøte i Varegg Allianseidrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Varegg Allianseidrettslag 8.mai kl 20 i Badstuen

Dagsorden: Valg

2014-04-23 09:21:20