Feil på giro

På utsendte giroer for medlemskontingent, er det dessverre blitt en feil.

Årsmøtet vedtok følgende:

Alliansestyret støtter forslaget og går inn for halvårlig
kontingentinnkreving (med unntak av for passive hvor kontingenten
kreves inn samlet).

Teksten som står på giroen:

Varegg Allianse vedtok på årsmøtet at kontingent for 2013 skulle deles i to, og sendes vår og høst. Dette kravet gjelder kontingent for våren 2013.

Skulle hatt en setning til:

Passive medlemmer mottar bare ett kontingentkrav.

Beklager eventuelle ulemper dette medfører for medlemmene.

Spørsmål kan rettes til vareggmedlem@gmail.com

2013-05-13 07:54:07