Ekstraordinært årsmøte Varegg Allianseidrettslag

Onsdag 24. april kl 20:00 i Badstuen.

Saker:

1. Godkjenning av regnskap 2012 Varegg Allianseidrettslag

2. Budsjett Varegg Allianseidrettslag 2013

For styret Varegg Allianseidrettslag.

 

2013-04-11 13:41:20