Ekstraordinært årsmøte i Varegg Allianseidrettslag


Ekstraordinært årsmøte Varegg Allianseidrettslag


Onsdag 8. mai kl 20:00 i Badstuen. Saker: 1. Godkjenning av regnskap 2012 Varegg Allianseidrettslag 2. Budsjett Varegg Allianseidrettslag 2013 For styret Varegg Allianseidrettslag

0000-00-00 00:00:00