Utdeling av hederstegn

Hele fire enestående vareggere mottok hederstegn på denne ukens årsmøte.

 

 

Link til kilde her

Tillitsmann

Knut Berge er den mest fremtredende lederen i Varegg Fotball og for Varegg i Hordaland Fotballkrets de siste 20 årene. I perioden 1988 til 2003 tok Knut hånd om tunge verv i idrettslaget. Knut var leder av juniorgruppen i 6 år, en hjørnestein i fotballgruppen i like mange år. Han var også ett år med i Arbeidsutvalget.

For fotball senior var dette en periode som ikke var preget av medgang. Det krevdes derfor ekstra vilje og lojalitet av gruppens tillitsmenn.

Han har markert seg med stort engasjement og arbeidskapasitet. Usedvanlig ryddig og konsekvent i sitt virke.

 

Trener

I deler av samme periode var Knut en strukturert trener og miljøbygger i aldersbestemt guttefotball. Erfaring fra dette arbeidet tok han også videre i en periode som trener i aldersbestemt jentefotball.

 

Representant for Varegg

Siden april 2006 har Knut vært Hordaland Fotballkrets sin øverste administrative leder. Før dette var han medlem i styret i Hordaland Fotballkrets. Gjennom sin fine væremåte og sine ryddige tilnærminger har han vært en flott ambassadør for Varegg.

 

Idrettslige meritter

Knut har mange sesonger som aktiv fotballspiller i Varegg. I aldersbestemt fotball fikk han med seg KM-medaljer og i voksen alder kamper på klubbens A-lag.

 

For strålende innsats i og for Idrettslaget Varegg siden guttedagene, tildeles Knut Berge hedersmerket i gull.

f.v: Arvid Berge(sølv), Knut Berge(gull), Marton Storstrand(sølv). Ikke tilstede: Anne Lynngård

 


Link til kilde her

Tillitsvalgt

I hele perioden fra Varegg ble allianseidrettslag i 2006 har Anne Lynngård vært øverste leder for Varegg Fotball. En organisasjon som omfatter 400 gutter og jenter, like fra barnefotball og idrettsskole til veteranlag.

Hun har tatt på seg store oppgaver med å organisere og legge til rette for 35 lag. Her skal 70 trenere og ledere fortløpende rekrutteres og følges opp. Treningstider skal settes opp, fotballer, drakter og annet utstyr skaffes til veie og fordeles, trener- og ledermøter skal planlegges og gjennomføres.

For å kunne opprettholde et godt tilbud til medlemmene, skal organisasjon og administrasjon holdes motivert og klar til å arbeide inn millonbeløp hvert år.

Ingen oppgave har vært for stor og ingen for liten for Anne, - men særlig blikket for jentefotball og den sosiale samhørigheten, med årlige trener og lederfester, har hatt hennes omtanke.

Samarbeidet med våre naboer i Sandviken, særlig på jentesiden, har også blomstret under Anne sin regjeringstid.

 

Tilretteleggeren

I likhet med de fleste andre ledere og trenere i Varegg, så kom Anne med i klubben via foreldrerollen. De første årene som tilrettelegger og dugnadshjelp for aldersbestemte lag og under klubbens arrangement og turer.

Under kyndig organisering har hundrevis av gutter og jenter kunnet ta turen til trivelige dager på Voss cup, i Dana cup og andre turneringer.

Det å ta ansvar har aldri skremt Anne, så det var naturlig at hun etter hvert gikk inn som styremedlem i 2004.

 

Når hun nå takker av som leder av Varegg Fotball, er det med glede at Varegg tildeler Anne Myklebust Lynngård hedersmerket i sølv.

 


Link til kilde her

Dugnadsarbeider

Arvid Berge har på sitt rolige vis vært en stødig dugnadsarbeider i og rundt Badstuen. Arvid har vært en garantist for å få fullført byggings-, malings og opprydningsarbeider. Arvid gjorde en formidabel innsats i den siste store utvidelsen av klubbhuset. Takket være stayeren i arbeidslaget til Arvid, sto Badstuen staselig og klar til 50-jubileumet i 1997.

Arvid har vært bidragsyter i arrangementsstabene til små og store Varegg-arrangement. I Stoltzekleiven har han gjennom et par tiår vært Haakons Svendals foretrukne og tålmodige medarbeider i målområdet.

Stødig mann i fredagsmiljøet

Arvid har gått gradene i fredagsgjengen. Uten meritter fra 70 – årenes storlag i Holmenkollen har han opparbeidet seg stor tillit gjennom trofast fremmøtet fredager og vilje til å ta ansvar for fellesskapet.

 

Tillitsmann

Arvid har 8 år bak seg i Badstuutvalget (1998 – 2005)

 

Arvid Berge har med sin innsats og vilje til å ta ansvar gitt Vareggs initiativtakere og løpsledere trygghet for at oppgavene blir løst. For innsatsen tildeles Arvid Berge hedersmerket i sølv.

 


Link til kilde her

Tillitsvalgt

Få av Varegg sine tillitsvalgte har lengre fartstid enn Marton Storstrand. Allerede i 1955 påtok han seg vevet som styremedlem i Juniorstyret, var med i 3 år og ledet styret i et av disse årene.

Opp gjennom årene har Marton også vært medlem av Fotballstyret i 2 år og ski/friidrett i 3 år.

Etter en periode som klubbmedlem uten styreverv, påtok Marton seg på nytt styreverv i 2005. Denne gangen som medlem i Badstuutvalget, et verv som han fortsatt innehar.

Samlet har Marton påtatt seg styreverv i 15 år for Varegg.

Marton har vært med å forme og sette ord på lagets verdier og røtter. Disse kommer til uttrykk i hans prolog til klubbens 25 års jubileum i 1972. Prologen ble bl.a. fremført under bygging av varden på Vareggen. Dette er også omtalt i Vareggboken.

 

Tilrettelegger og dugnadsånd

Marton er av dem som igjen kom i full ”tjeneste” for laget da den nye Badstuen var en realitet i 1997.

Et klubbhus i hyppig bruk krever tilsyn og vaktmester neste hver dag for å se til at alt er ok. Marton ordner alt - fra bilder, lyspærer, gardiner til plassering av bord og stoler til forskjellige arrangementer. Han henter varer fra grossist, vasker dersom ikke vår vaskehjelp kan, og kjører gressklipper når det trengs. Han bringer og henter vaskemopper fra vask, passer på at bosscontainere er klar til bruk og pynter til jul.  På vinterstid er han ofte på plass for å strø bakken og trapper.

På de inntektsbringende dagskurs er han, med flere, kursvert.

Det ville vært merkbart om Marton ikke hadde utført alle disse oppgavene.

Til slutt ikke å forglemme; Marton er et muntrasjonspunkt ved alle anledninger. Det er ikke et møte eller en sammenkomst uten en tale fra Marton.

 

Marton Storstrand har med sin mangeårige innsats vært en kontinuitetsbærer og medvirket aktivt til at klubben fungerer.

For innsatsen tildeles Marton Storstrand hedersmerket i sølv.

2012-02-29 22:31:01