St. Hans 2012

Varegg avholder sin tradisjonelle sankthansfeiring på Mulebanen lørdag 23.6.12.

Vi starter kl. 18:00.

Les mer om Mikael Hedne her

2012-06-19 07:49:26