EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE VAREGG ALLIANSEIDRETTSLAG

Torsdag 19.juni 2012 kl.19.00 Badstuen

Saker:

1. Godkjenning av regnskap 2011 Varegg Allianseidrettslag

2. Budsjett Varegg Allianseidrettslag 2012

 

For styret Varegg Allianseidrettslag

 

Jan Arvid Robstad

2012-07-04 15:56:43