Bruk av Stoltzen - Varegg presiserer

Etter helgens oppslag i BT og påfølgende nettdebatt vedr bruken av Stoltzekleiven ønsker Varegg Fleridrett å komme med en presisering.

Varegg Fleridrett og Owen Westergård (løpsleder Stoltzekleiven Opp) er selvfølgelig ikke i en posisjon til å pålegge restriksjoner på bruken av Stoltzekleiven. Stoltzekleiven er en offentlig sti og det er Byfjellsforvalter Jan Brandsdal som har det kommunale ansvaret.

Vi beklager at BT har klart å vri Owen Westergård sine uttalelser dithen at vi nærmest forlanger/pålegger at folk kun kan gå opp Stoltzekleiven. Vi klager ikke slik BT fremstiller det, og vi har heller aldri tatt til orde for noe forbud. I sin iver etter å engasjere lesere spissformulerer BT og tillegger Varegg en betydning og posisjon vi absolutt ikke har.

Owen Westergård har kun svart BT journalisten at det av praktiske grunner er kjekt om folk kun går opp Stoltzekleiven. Dette er altså ikke et utspill eller et forlangende, men kun en meningsytring/godt ment anbefaling som kommer frem i en generell samtale med BT journalisten.

Vi ønsker alle brukere av Stoltzekleiven lykke til!

2012-08-07 16:48:26