Årsmøte 2012

Årsmøte 2012 Varegg Allianse, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett
Vi oppfordrer alle Vareggmedlemmer til å møte.

Onsdag 22/2 kl. 19.00 i Badstuen.

Saker i samsvar med lovnorm for Allianseidrettslag

2012-02-08 10:09:24