Varegg-nettverk

Nettverk for personer med interesse for nærmiljøet og Varegg.
Du inviteres som samfunnsinteressert person, som mener at idrett og idrettslaget er viktig for et godt nærmiljø.

Nettverket er ikke del av ”det valgte” Varegg. Som medlem vil du få tilsendt nyhetsbrev om Varegg. Her kan styret i Varegg sende ut informasjon om klubben, med forespørsel om noen i nettverket ønsker å bidra. Deltagerne kan også på eget initiativ komme med innspill og informasjon til nytte for Varegg.

Nettveket bygger på:

Gi folk tid til å tenke seg om!
En viktig erfaring vi kan hente fra lag som har lykkes best i å engasjere mennesker, er oppgavebegrensning: «Det er lettere å få ti personer til å påta seg hver sin oppgave, enn å få en person til å påta seg ti oppgaver».

Forespørsler fra Varegg til nettverket skal derfor opplyse:
- Hva forventes av meg?
- Når skal arbeidet utføres?
- Er oppgaven konkret/begrenset?
- Hvem arbeider vi sammen med i Varegg og hvem rapporterer vi til?

For å nå frem med informasjon og forespørsler, får Varegg legge inn opplysninger om nettverkets medlemmer:
Navn, e-post adresse, mobilnummer og gjerne også deltakers arbeidsområde og tilknytning til Varegg: medlem, foreldre eller Varegg interessert.

Nettverkets ambisjon:
Alle i bydelen ser nytte av et velfungerende idrettslag og ønsker å bidra til dette gjennom deltagelse i nettverket. Den enkelte kan etter eget ønske knytte seg nærmere til Varegg-miljøet.

Med sine mange tiltak, aktiviteter og eiendommer, er det er mange oppgaver/områder hvor nettverket kan bidra utover selve idrettsaktiviteten. Varegg som klubb avhenger av hvor godt disse utenomsportslige oppgavene blir løst.

Bli med! Send bekreftelse til: vareggnett@gmail.com

Send invitasjonen videre til dine kjente.

2012-02-17 11:08:50