Ekstraordinært årsmøte Varegg Allianse og Varegg Fotball

onsdag 29.juni kl.19.00
Badstuen

 

Aktuelle saker:


- Varegg Allianse: Godkjenning av regnskap 2010 og budsjett 2011

- Varegg Fotball: Godkjenning av regnskap 2010 og budsjett 2011

- Valg

2011-06-15 14:19:07