Årsmøte

Årsmøte 2011 Varegg Allianse, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett
Vi oppfordrer alle Vareggmedlemmer til å møte. Det blir enkel servering og utdeling av merker.

Onsdag 23/2 kl. 19.00 i Badstuen.

Saker i samsvar med lovnorm for Allianseidrettslag

Saker må være de respektive styrer i hende senest to uker før årsmøtet.
Se forøvrig kunngjøring i Bergens Tidende fk lørdag.

 

 

2011-02-21 13:02:32