Kontingentkrav for 2011

I løpet av kort tid vil alle medlemmer i Varegg få tilsendt kontingentkrav for 2011. Den årlige kontingentsatsen er uendret i 2011 og er som følger:


Familiemedlemskap -  kr 1800
Enkeltmedlem 12 år og eldre - kr 900
Enkeltmedlem under 12 år - kr 700
Passive medlemmer - kr 300
Vi ber dere spesielt være oppmerksom på følgende:
Varegg har avtale om utsendelse og innkreving av kontingentkrav med "Mamut ASA/Medlemsservice" som er leverandør av administrative tjenester for idrettslag.  Dette innebærer at kontingenten skal innbetales til Mamut ASA sin bankkonto som er oppgitt på den tilsendte giroen.  Det er viktig at dere ikke betaler direkte til Vareggs bankkonto!  Vær også nøye med å registrere KID-nummer når dere betaler. Vi ber om at dere overholder betalingsfristen slik at vi unngår arbeid med purringer.

Ved familiemedlemskap blir kontingentkravet sendt i navnet på den som i medlemsarkivet er definert som hovedmedlem. 
Dersom dere har spørsmål til dette, eller ønsker å korrigere medlemskapet (medlemstype, navn, adresse eller lignende), ber vi om at dere sender en mail til  vareggmedlem@gmail.com
Oppgi i så fall “idrett” (fotball, ski, friidrett, orientering evt passiv) + navn på den som står som mottaker av medlemskontingentkravet i emnefeltet. 

Det er viktig at vi får beskjed (pr. mail) dersom noe skal endres – det sparer oss for mye arbeid!

 

2011-05-24 07:35:20