Link til ekstraordinært årsmøte i Fleridrett

Link til digitalt møte se vedlagt: https://meet.google.com/wmx-urxx-iws
26.04.23