Oppdatering av Varegg sine lover

Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett har oppdatert sine lover i samsvar med Norges Idrettsforbund sine krav. Lovene finner dere her.
10.02.20