Årsmøtene for Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fleridrett og Varegg Fotball ble avviklet som teamsmøter (på nett) onsdag 25.mars.

26.03.21

Årsmøtene i Varegg avholdes onsdag den 24. mars kl.18.00. Av smittevernhensyn blir årsmøtene i år avviklet digitalt.
Det vises til invitasjon med påmelding sendt medlemmene i epost.

16.03.21

Varegg har siden 2005 arbeidet med å få bygget en idrettshall på Mulebanen. Prosjektet nærmere seg nå en mulig realisering.

16.03.21

Til medlemmene!

Innkalling til årsmøte i Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett

23.02.21

Badstu-utvalget melder at Badstuen er stengt for all trening og bruk av dusj/badstu fra og med fredag 6. november og inntil videre.

05.11.20

Badstuen (garderober for trening) åpnes for begrenset bruk.

Ved bruk gjelder følgende regler:

29.10.20

Badstuutvalget melder at klubbhuset nå er åpent for arrangement med opp til 40 personer. Det er et krav at helsemyndighetenes retningslinjer for godt smittevern følges.

24.06.20

For å avhjelpe Bergen kommune i disse korona / covid - tider er Badstuen, oppe og nede, leid ut til Krohnengen skole for perioden 11.5 til 19.6.2020.

08.05.20

Vareggs klubbhus, Badstuen, er stengt inntil videre som følge av koronasituasjonen.

01.04.20

Årsberetningen er klar og dere kan lese den her.
Vi minner også om årsmøtet som avholdes den 11.mars kl.19.00 i klubbhuset (Badstuen).

§ 16 Årsmøtets oppgaver

03.03.20

Sider