Kontakt / alle styrer

Siden inneholder oversikt over: Alliansestyret, styre for Varegg Fotball, styre for klubbhuset (Badstuutvalget), styre for Varegg Fleridrett, kontaktpersoner for orienteringsgruppen, styre for Kvamskoghytten, Gubbelagets styre og Vareggs Vel.

Alliansestyret

Styre for Kvamskoghytten

Styre for Kvamskoghytten - Medlem: Jan K.Hovland

Medlem:
Jan K.Hovland
55 12 58 01
932 95 933

Styre for Kvamskoghytten - Medlem: Olav Johansen

Medlem:
Olav Johansen
55 34 55 27

Styre for Kvamskoghytten - Medlem: Atle Eliassen

Medlem:
Atle Eliassen
56 33 16 56

Styremedlem

Medlem:
Albart Tvedt
94141490

Styremedlem

Medlem
Christer Eliassen

Gubbelagets styre

Gubbelagets styre - Sekretær: Jan Østenstad

Sekretær:
Jan Østenstad
456 14 652

Gubbelagets styre - Dugnad og aktivitetsleder: Kåre Larsen

Dugnad og aktivitetsleder:
Kåre Larsen
918 95 620

Gubbelagets styre - Revisor: Trond Johannessen

Revisor:
Trond Johannessen
55 34 65 78

Gubbelagets styre - Valgkomité

Valgkomité:

Atle Eliassen,
Per Gunnar Frantzen

Gubbelagets styre - Minnekommite

Minnekommite:

Hans-Johan Halsvik,
Fritjof Lampe,
Ole Sagstad,
Odd Berntsen

Styret Gubbelaget

Kasserer
Helge Kvamme
93217327

Styret i Vareggs Vel

Varegs Vel - Leder: Inger M. Hovland

Leder:
Inger M. Hovland
932 95 848

Varegs Vel - Sekretær: Eirin Eliassen

Sekretær:
Eirin Eliassen
948 84 578

Vareggs vel - Medlem: Ragnhild Fuhr

Medlem:
Ragnhild Fuhr
970 71 123