INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Til medlemmene!

Innkalling til årsmøte i Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett.

Årsmøtene i Varegg avholdes onsdag den 22. mars kl.19.00. Årsmøtene avholdes i Varegg sitt klubbhus Badstuen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på ett av årsmøtet, må sendes til styret slik:
saker til Varegg Allianseidrettslag sitt årsmøte: stein.arnesen@encore.as
saker til Varegg Fotball sitt årsmøte: styreleder@vareggfotba...
saker til Varegg Fleridrett sitt årsmøte: karl75tobi@hotmail.com

Saker som sendes inn og som ønskes tatt opp på årsmøtet må inneholde et forslag til vedtak og begrunnelse. I motsatt fall vil forslag avvises uten ytterligere beskjed. Forslag som skal behandles på
årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste, årsberetning, årsregnskap, budsjett, innstillinger til valg og annet saksmateriale vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.
Hvordan materialet vil bli tilgjengelig kommuniseres til medlemmene gjennom våre vanlige informasjonskanaler, som Varegg.no, Varegg Fotballs nettsider og på våre Facebook-sider.

Viktig: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten for 2023. Kontingentkrav for 2023 sendes ut snarlig, slik at alle har mulighet til å betale før årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Foreldre til barn under 15 år har ikke stemmerett, hvis de ikke selv er medlemmer.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Varegg Allianseidrettslag ved styret

22.02.23