Hva er Varegg Fotball sine oppgaver og målsetting?

Varegg bør jevnlig se på seg selv og ta diskusjonen om oppgaver og målsetting.
Noen punkter bør ligge fast over lang tid med almen tilslutning, mens andre justeres jevnlig slik ledere, trenere og spillere finner det riktig.
I fortsettelsen finner du et innlegg fra 2017 i diskusjonen, med følgende inndeling: Konklusjon, status, forutsetninger og «Hva må gjøres?»

Konklusjon
Varegg skal fortsatt være en breddeklubb med tilhørighet på Fjellsiden og i Sandviken. Gutter og jenter, fra barn til veteran, er velkommen og gis tilbud. Også familien og de som ikke lenger er aktive skal føle tilhørighet og få tilbud i klubben. Barn rekrutteres fra bydelens skoler mens ungdom og senior rekrutteres uavhengig av skolekrets.
Spillerutvikling
Det skal være «lovlig» og mulig å bli toppidrettsutøver selv om du vokser opp i Bergenhus, en bydel med 30 000 innbyggere. På guttesiden skal Varegg ta ansvar for dette, slik Sandviken ivaretar det for jenter.
Klubben må arbeide kontinuerlig for å oppnå målsettinger og ivareta oppgaver. Herunder rekruttere ledere og trenere med den kunnskap/kompetanse som kreves, skaffe tilfredsstillende anlegg med nok treningstid samt øvrige ressurser i form av økonomi, spillerrekruttering og oppslutning i bydelen.

Status
Bydels- og breddeklubb med ca 500 aktive spillere og ca 80 ledere, trenere, dommere fordelt på:
Barn 7-12 år (5er og 7er lag) 18 guttelag og 5 jentelag
Ungdom 13-19 år (9er og 11er lag), 8 guttelag og 2 jentelag
5 seniorlag menn, 0 kvinnelag
Ca 60 ledere og trenere, 22 dommere

Spillerutvikling
Klubben har ingen kretslagsspillere og ingen lag i ungdomsklassene som hevder seg på øverste nivå i kretsen.
Klubbens seniorlag er i 3.divisjon (NorskTipping-liagen) og rekrutteringslaget er i 5.divisjon. I troppen på ca 25 A-lags spillere kommer kun tre fra egen ungdomsavdeling.

Forutsetninger og historie.
Det skal være mulig å bli en god fotballspiller (en toppidrettsutøver) selv om du vokser opp i vår bydel Bergenhus. Her har Varegg et ansvar. Like selvfølgelig som Brann har Hordaland som sitt nærmiljø og rekrutteringsområde, så skal Varegg gi tilbud om spillerutvikling i Bergenhus. Med sine 30 000 innbyggere, er nærmiljøet det dobbelte av klubber som Alta, Hødd, Florø og Mjøndalen. Vi må ha lov å strekke oss mot deres nivå når det gjelder spillerutvikling og sportslige resultater.

Her har Varegg en historie og en tradisjon å ta vare på og dra nytte av. Opp gjennom 1950, 60, 70 og 80 årene hadde Varegg A-lag på nivå som gav hele lag av unge spillere utviklingsmulighet og arena. Mange tok steget til eliteserien via Varegg.
De siste årene har klubben igjen nærmet seg nivå som gjør at unge spillere i bydelen har en arena hvor de kan utvikle seg i retning toppidrettsutøvere.

Det er ingen hemmelighet hva som må til for å bli en toppidrettsutøver. Uhorvelige mengder med fysisk aktivitet/trening fra barneår av, det meste fritt og uorganisert som variert lek. Lystbetont og frivillig, og den indre gløden må være der. Vi snakker om de 10 000 timene med fysisk aktivitet fra barneår til toppidrettsutøver.
Varegg må stille opp med kunnskap, påvirke positivt og gi tilbud.
Barnelaget, gjerne med foreldre som stiller opp et par dager i uken, er basis og grunnmur i byggverket. Men det er ikke tilstrekkelig, og de med den indre gløden må få tilbud utover dette. Her er den nødvendige balanse og organisering mellom breddeidrett og spillerutvikling viktig og vanskelig. Reglene for barneidrett gjelder.
Lagledere og trenere skal kjenne og akseptere klubbens føringer for spillerutvikling inkl. endringer etter som spillere blir eldre, endret organisasjon fra årsklasse til årsklasse, etc. Spillere skal få være på sitt lag hvor de har tilhørighet og trygghet, men lagledere og trenere «eier» ikke spillere og har ikke fri disponering av spillere eller fri styring av tilbud til «sitt» lag.

Varegg skal med god samvittighet kunne si til en talentfull og ambisiøs 14-17 åring: Du kan trygt fortsette i Varegg. Din utvikling blir minst like god her som på guttelaget eller rekrutteringslaget til toppklubber. A-laget må da minst beholde satsing, nivå og divisjon de nå innehar. I tillegg må spillerutvikling i barne- og ungdomsfotball løftes.

Dette er krevende for Varegg. Innarbeidet tradisjon, erfaring, kultur, kunnskap og rollemodeller er viktig. Der klubben tidligere hadde hele lag av spillere som «hadde vært der», må de nå satse på entusiaster fra eget miljø og hente inn kunnskap og erfaring utenfra.
Det må være tradisjon og kultur for at det årlig kommer frem juniorer som tar plass på A-laget og at noen seniorer blir for god for A-laget.

I dag er få eller ingen juniorer i Bergenhus forberedt for dette. Vi får glede oss over Gudmund Taksdal Kongshavn (fra Varegg) i Tromsø og Fredrik Pallesen Knudsen (Djerv) i Haugesund, men det skulle vært flere fra Bergenhus i toppserien og langt flere som løftet A-laget vårt. Talentet skal komme så langt i Varegg at vedkommende blir hentet til toppserieklubbens A-lags gruppe, ikke til aldersbestemt lag eller rekrutteringsgruppen.

Hva må gjøres?

Ledere og trenere
For Varegg, i likhet med de fleste andre klubber, er den største utfordringen å rekruttere og utdanne tilstrekkelig mange ledere til å løfte klubben. Det finnes få med kunnskap om og erfaring fra spillerutvikling i retning toppidrett. Tilstrekkelig stort og kompetent lederkorps / klubborganisasjon er en forutsetning for å skaffe ressurser og kunne rekruttere de rette trenerne til slik spillerutvikling.
Den andre hovedoppgaven, breddeklubb for bydelen, ivaretar klubben bra på guttesiden mens det gjenstår arbeid på jentesiden.

Hente kunnskap.
Vi kan hente kunnskap hos dem som lykkes med spillerutvikling. I Bergen peker Fana seg ut. (Vi kan ikke sammenligne oss med Brann, da de har Hordaland og Norge som nærmiljø og rekrutteringsområde. De «henter inn og hiver ut» hele lag opp gjennom årsklassene i ungdomsfotballen.) Fana skiller seg fra Varegg bl.a. ved at de har 3-4 ganger så mange spillere i barne- og ungdomsfotball.
Av «små klubber» var LøvHam overlegent best i Bergen kommune i en årrekke. De tok grep like fra barnefotballen. Flere av dem som sto bak spillerutvikling i LøvHam er fortsatt aktive i Bergens fotballen.
Ellers blir KFUM Oslo fremhevet som breddeklubb som også er god på spillerutvikling og som tar ansvar fra barnefotball. http://kxweb.no/portal...
Fotballspillere gjør et nytt valg hvert tredje sekund i løpet av kampen. Trenere som kan lære fra seg riktige valg, både i kamp, i treningshverdag og i livssituasjon, er avgjørende. Særlig viktig er trenerkoordinator/sportslig leder som skal håndheve klubbens føringer for spillerutvikling, jfr. overnevnte.
A-lagets trener Hiep Tran. Moss og Nordnes gutt med nylig avlagt UEFA A-lisens oppgave: https://www.fotball.no...

Anlegg og treningstid
Stemmemyren er under ombygging til en fullverdig toppfotballarena med flere treningsfelt i tillegg. Varegg Fotball har tatt et viktig løft og fått lagt kunstgress på Mulebanen.
Fotballen i Varegg har aldri hatt bedre forutsetninger på anleggs siden. Dette gjelder alle deler av fotballen, både A-lag, spillerutvikling via barne- og undgdomsfotball til breddefotball senior og veteran. For å oppøve nødvendige tekniske ferdigheter i barne- og ungdomsår er det behov for innendørs treningsarena gjennom lange og sure høst og vinter måneder. Tekniske ferdigheter/motorikk må innøves i barneårene. Både gjennom variert uorganisert lek og organisert aktivitet. Slik tilgjengelig treningsarena er mangelfull i bydelen.

Rekruttering
De fleste barn ønsker/velger mindre fysisk aktivitet enn beskrevet i overnevnte spillerutvikling (de 10 000 timene). De med «den indre gløden» vil være opptatt av best mulig tilbud (ofte påvirket av foreldre) og da også et spennende og godt lag å spille på. For å oppnå dette, flytter spillere mer på seg nå enn tidligere. Det skal stilles krav til spillere i Varegg, men ikke samme krav til alle.
Varegg må derfor ha gjort rekrutteringsjobben i barneårene (7-12 år), slik at klubben blir «magneten» i bydelen fra småguttealder og oppover. Dvs ha rekruttert en tilstrekkelig stor gruppe som ønsker å være fysisk aktive (har «den indre gløden»). Hvis ikke vil de fremste søke andre miljøer.
For å oppnå dette må klubben ha 25-30 spillere/2 lag i hver årsklasse. Varegg og øvrige klubber i Bergenhus har erfart og bevist de siste 30 årene, at de er avhengig av samarbeid med andre klubber for å ha en stabil rekruttering av slikt omfang. Det finnes heldigvis unntak og mange god spillere kommer fra små klubber, men dette er i hovedsak fra distrikts klubber.
Varegg har likevel skapt et godt grunnlag for å rekruttere barn via ny Mulebane, og med godt rekrutteringsarbeid på Krohnengen/Eventyrskogen, Christie Krybbe og helst også Haukeland, St.Paul og Nygård skoler er grunnlag og muligheter gode.

Debatten blir forhåpentligvis tatt i mange fora innen Varegg Fotball fremover.

03.04.17