Varegg Fotballskole 2016

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Varegg Fotballskole 2016

I år har vi valgt å trekke fotballskolen tilbake til hjertet i Vareggland.

Fotballskolen i år vil bli arrangert på Mulebanen hvor vi bruker Badstuen som lokale for bespisning

De foregående år har det vært vanlig at vi har hatt alle årskull samlet under en periode på Stemmemyren. I år ønsker vi å dele opp fotballskolen i grupper og gjøre treningen mer relevant for årskullene.

Årskullene det blir delt inn i er: 2002,2003,2004 og 2005 blir en gruppe i perioden søndag 19.juni - onsdag 22.juni

2006,2007,2008 og 2009 blir en gruppe i perioden mandag 08.august - torsdag 11.august.

I år har vi derfor kun mulighet å ta imot påmelding av 40 spillere fra hver gruppe. Slik at påmelding blir etter førstemann til mølla prinsippet

Påmeldingsavgift for årets fotballskole er kr.1.300,-

I første rekke kan påmelding til Varegg Fotballskole 2016 skje ved å sende e-post til:

leder@vareggfotball.no for registrering slik at påmeldingsavgift kan sendes ut i ettertid

Med vennlig hilsen

Varegg Fotball

25.04.16