Sportsplan

Varegg Fotball har utarbeidet en øvelsesbank for 6-14 åringer. Øvelsebanken finner dere i lenke nedenfor.

Treningsarenaen for denne aldersgruppen er viktigere enn kamparenaen.
Man må i ung alder utvikle gode holdninger. Man må trene mye og man må trene riktig.
Det er viktig at klubben fungerer som pådriver i forhold til å utvikle et riktig og sundt kosthold og fornuftige leggetider.
Halve treningstiden bør bestå av teknikk, frekvens og koordinasjonstrening. Ballspillet bør foregå på små områder, for eksempel 4 mot 4 eller 5 mot 5.
Man må aldri spille med eldre spillere for at logistikken for hvert enkelt lag skal stemme.
NB. Enkeltspilleren er viktigere enn laget.
Ingen i klubben bør spille 11er fotball før man i alder er ”gammel nok”.

06.10.14