Spillerutvikling fotball

Utfordring til fotballedere i Bergenhus.
De aller fleste medlemmer av idrettslag, både aktive, ledere, trenere, dommere og foreldre, er glad i laget sitt og er fornøyd med det tilbudet som laget gir. Mange får et livslangt forhold og det blir «Klubben i mitt hjerte». Denne tilhørigheten er selve livpulsåren i idrettslaget, og gjør at idrettslag med barne- og ungdomsavdelinger sjelden eller aldri blir lagt ned. De ivaretar en viktig samfunnsoppgave i den norske frivillighetsmodellen. Det må tas vare på.

Dette brennende engasjementet for sin klubb kan også sette en effektiv stopper for tiltak som krever samarbeid. Det viktigste blir å slå naboen.
I fortsettelsen og i vedlegg nedenfor får dere et eksempel fra Bergenhus bydel.
Fotballinteressert ungdom som vokser opp i Bergenhus, en bydel med 40 000 innbyggere, skal ha anledning å bli toppidrettsutøvere. Det har de nesten ingen mulighet til i dag, noe klubbene i bydelen må ta hovedansvaret for. Dette har vi bevist til fulle de siste 30 årene.
Dokumentasjon og drøfting av denne situasjonen kan du lese i vedlegg.

De eneste som kan gjøre noe med situasjonen er fotballederne i bydelen.
Det kreves mye. Bl.a. en stabil organisasjon med fast ansatte og omsetning som tillater fast ansatte. Den lange veien fra barn til senior må ivaretas, herunder barnefotball med "fotball fritids ordninger" i klubbene og samordnet spillerutvikling i ungdomsfotballen.
Noen mulige modeller/skisser finner du også i vedlegg nedenfor. NB. Bare undertegnede sine tanker!

Det gis ingen garanti for at samarbeid lykkes. Det eneste sikre er at vi ikke kan gi et stabilt spillerutviklingstilbud i retning toppidrett hver for oss. Brann har ikke plass til alle talentfulle i Hordaland som ønsker å prøve.

Jeg har forsiktig prøvd og utfordre idrettsledere i bydelen på samarbeid og spillerutvikling. Vedlegg nedenfor er fra materiell som er sendt til noen av disse.
NB. Dette er ikke forankret i noen klubber.
Bakgrunn for mitt engasjement:
- Har vært medlem i Hordaland Fotballkrets sine komitèer for klubbutvikling og sport de siste åtte årene. Har sett hvordan rammebetingelser og forutsetninger for spillerutvikling har endret seg dramatisk, i disfavør av breddeklubber/«småklubber» som oss i Bergenhus (unntak for Sandvikens damelag).
- Mange år som trener og leder i Varegg. Har sett hvor sjelden ungdom som vokser opp i Bergenhus når toppidrettsnivå.

Med vennlig hilsen
Børge Alvheim

15.09.19