Nå starter byggearbeidet med kunstgress på Mulebanen

Kjære Varegg- venner!

Varegg Fotball har gleden av å bekrefte at klubben torsdag 11. februar har inngått avtale med Bergen Bydrift om igangsettelse av grunnarbeider i forbindelse med anleggelse av kunstgress på Mulebanen.

Finansieringen er på plass og klubben har nå i bestilling både grunnarbeider og kunstgresset.

Arbeidene starter allerede mandag 15. februar (uke 7). Planen er at kunstgresset skal være ferdig lagt onsdag 23. mars.

I denne forbindelse har vi en del viktig informasjon som må ut til alle medlemmene:

Mulebanen blir å anse som anleggsområde fra og med uke 7 og all trening opphører samtidig. Det er viktig at alle respekterer sperringer og ikke tar seg ut på banen i anleggsperioden.

Fra uke 8 kan Varegg Fotball tilby alternativt treningssted på grusbanen på Stemmemyren. Der er ikke lys pr i dag, men disse er lovet satt i stand til uke 8. Dagens treningstider opprettholdes og man flytter treningene til Stemmemyren. Barnelagene kan og, om man ønsker, fritt velge å trene på Stemmemyren på andre ledige tider, for eksempel er småbanen mye ledig i helgene. Dette gjør man i så fall på eget initiativ. Andre alternativer i området er grusbanene på Skansemyren eller Meyermarken.

Varegg Fotball vil invitere til offisiell åpningsfest lørdag 9. april – med et lite forbehold om at været ikke medfører forsinkelser. Nærmere info om en slik åpningsfest vil sendes ut senere – foreløpig ber vi alle holde av dagen.

Til sist nevnes at kubben enda selger andeler i banen. Den nye Mulebanen vil kreve mye av klubben i tiden framover, og behovet for midler til drift og vedlikehold vil øke. Ethvert bidrag er fortsatt både ønsket og noe vi mottar med takk – vi håper å finne ditt navn på www.varegg.superinvite.no – et spleiselag alle bør støtte opp om!

Varegg Fotball Kunstgresskomiteen

12.02.16