Bli medlem

Varegg - registrering av nytt medlemskap. Varegg består av Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fleridrett og Varegg Fotball. Aktive medlemmer er medlemmer i Fleridrett og/eller Fotball og i Allianseidrettslaget. Passive medlemmer er medlem og har stemmerett ved årsmøtene i alle lagene. Varegg sender ut samlet innkreving av kontingent på vårparten (april/mai) eller når du melder deg inn i klubben. Medlemmer som melder seg inn etter 1.juli betaler halv kontingent i innmeldingsåret. Spørsmål om medlemskap kan rettes pr epost til: sekretar.allianse@varegg.no

Vi gjør oppmerksom på at en generell regel i norsk idrett er at medlemskapet består og innebærer forpliktelser (kontingent og evt. andre forhold som prioriteres av gruppen din) inntil man melder seg ut skriftlig. Det er ellers ikke lov (etter norsk idretts regler) å representere en ny klubb før alle forpliktelser overfor tidligere klubb er gjort opp. Varegg Fleridrett omfatter aktivitetene Orientering og Ski & Friidrett, herunder motbakkeløp. Varegg Fotball omfatter fotball for jenter og gutter fra barn til voksen alder. Varegg Allianse ivaretar klubbens eiendommer og felles oppgaver for de tre lagene.

Kontingentsatser for 2017:

Varegg Fotball - medlemmer på seniorlagene: 2000 kr, a-lag 2500 kr

Varegg Fotball - medlemmer under 13 år: 1250 kr

Varegg Fotball - medlemmer som fyller 13 år i kalenderåret eller eldre: 1700 kr

Varegg Fotball - familiemedlemsskap: 2950 kr

Varegg Fleridrett - medlemmer under 13 år: 750 kr 

Varegg Fleridrett - medlemmer som fyller 13 år i kalenderåret eller eldre: 1200 kr

Varegg Fleridrett - familiemedlemsskap: 2000 kr

Passive (støttemedlemmer): 400 kr

Du melder deg inn i Varegg Allianseidrettslag eller endrer ditt medlemskap her: https://minidrett.nif.no/. Send også en e-post til kasserer.allianse@varegg.no og/eller til leder@vareggfotball.no om hva slags undergrupper du ønsker å være aktiv i, slik at du blir registert i riktig særidrettslag (Fotball/Fleridrett), i en eller flere av undergruppene friidrett, orientering eller ski om du vil være medlem av Fleridrett, eller om du ønsker å være passivt medlem/gubbelagsmedlem.