Alliansestyret - Varamedlem: Bjørn O. Diesen

Varamedlem:
Bjørn O. Diesen