Alliansestyret - Sekretær: Inger Bjerga

Sekretær:
Inger Bjerga