allianse - styret

Valgte ledere av de ulike gruppestyrene deltar også i Alliansestyret.