Varegg Fleridrett - Hege

Beskrivelse: Blåmannsbanketten 2019,
Bekreftelse-status: Bekreftet
Rom: Badstuen - Oppe
Starttid: 09:00 til 16:00, Friday 15 November 2019
Lengde: 5 timer
Sluttid: 09:00 til 16:00, Sunday 17 November 2019
Type reservasjon: Intern
Reservert av: 80.213.0.24
modifiedby:
Sist endret: 08:38:53 - Monday 29 May 2017
Epost: hegombrg@gmail.com
Repetisjon: ingen
Endre reservasjon
Slett reservasjon
Kopier reservasjon