Eline Kordt

Beskrivelse: Ønsker reserveres av ergoterapi avdelingen ved Haukeland Sykehus
Bekreftelse-status: Bekreftet
Rom: Badstuen - Nede
Starttid: 09:00 til 16:00, Friday 29 November 2019
Lengde: 2 dager
Sluttid: 17:00 til 21:00, Saturday 30 November 2019
Type reservasjon: Ekstern
Reservert av: 129.177.166.2
modifiedby: admin
Sist endret: 21:05:28 - Thursday 27 June 2019
Epost: eline.aase.kordt@helse-bergen.no
Repetisjon: ingen
Endre reservasjon
Slett reservasjon
Kopier reservasjon