Årsmøte Varegg’s gubbelag

Det innkalles til årsmøte i Gubbelaget

onsdag, 4. mars 2015, kl. 19.00 i Badstuen.

Årsmøtets saksliste:
1. Referat
2. Beretning
3. Regnskap, revidert
4. Innkomne forslag
5. Valg

Komitêer/utvalg knyttet til arrangement m.v. vil
bli drøftet og eventuelle endringer ajourført.

Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret i hende innen
24. februar, v/Audun Fosse, Skarsvegen 283, 5911 Alversund.
e-mail: audun.fosse@dnb.no

Etter gjennomføring av årsmøtesakene, blir det en enkel servering. Samtidig vil vi ta opp andre aktuelle tema som
kan ha interesse for våre medlemmer.

Vi håper på godt fremmøte, og ønsker deg velkommen.

Med hilsen Varegg’s Gubbelag
Audun Fosse
leder
Tor Jetmundsen, Jan Henry Østenstad, Kåre Larsen,
Otto Andersen, Odd Berntsen

Viktige datoer i 2015:
5. mai: Togtur - dagtid Aug./Sept. Høsttur i Hødden
3. juni: Dagstur Kvamskoghytten 27. nov.: Julemøte
Nærmere informasjon kommer senere.

04.03.15