ÅRSMØTE I VAREGG 26.MARS kl.19.00

Innkalling til årsmøte i Varegg allianseidrettslag, Varegg fleridrett og Varegg fotball i Badstuen den 26. mars kl.19:00.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Dagsorden i følge lovene.
Vel møtt!

Styret

26.03.15