Årsmøte - hederstegn til fire medlemmer

Høydepunktet under et saklig og harmonisk årsmøte var uten tvil utdelingen av fire sølvmerket til medlemmer som har utmerket seg i mange år.

SØLVMERKE: BJARTE GRØNLIEN Etter å ha vært med som forelder og lagleder for aldersbestemte fotballag, gikk Bjarte i 2003 inn som styremedlem i klubbens hovedstyre. En posisjon han fortsatt innehar. Her har han tatt på seg ulike arbeidsoppgaver, mange av dem opp mot Bjarte sitt eget fagfelt juss. Særlig var Bjarte sentral i prosessen med etablering av Varegg som allianseidrettslag, hvor han la ned et omfattende arbeid med utarbeidelse av nye lover for de tre idrettslagene og sikret riktig gjennomføring av prosessen. Fra 2008 har Bjarte også vært medlem i plangruppen for Varegghallen. Etter over 10 år med ulike verv i Varegg, tildeles Bjarte Grønlien klubbens sølvmerke.

SØLVMERKE: RUNE LANDSVIK Rune Landsvik har vært aktiv i Varegg Fleridrett i mange år, og i 2007 gikk han inn i Badstuutvalget. Her har han som kasserer og engasjert i vedlikehold av Badstuen lagt ned et stort dugnadsarbeid. Rune er fortsatt kasserer i Badstuutvalget. Fra 2012 har Rune også vært medlem i plangruppen for Varegghallen. Etter over 10 år med ulike verv i Varegg, tildeles Rune Landsvik klubbens sølvmerke.

SØLVMERKE: SVEIN OVE BÅTNES Tildeling av hederstegn i sølv går til Svein Ove Båtnes for hans årelange arbeid med å bygge opp Friidrettens barne-og ungdomsgruppe. Denne gruppen har aldri vært større enn det den er i dag, og det er takket være Svein Oves engasjement. Han har både vært trener og oppmann i alle disse årene. Svein Ove er en dyktig organisator, og barne-og ungdomsgruppen fremstår nå som svært veldrevet, med gode treningstilbud til de forskjellige aldersbestemte gruppene. Svein Ove har også vært i styret i Orienteringsgruppen og i trenings-og uttakskomiteen i Hordaland Orienteringskrets, samt er han ansvarlig for Stoltze-statistikken. Svein Ove Båtnes tildeles sølvmerkefor sitt mangeårige arbeid for Varegg Fleridrett.

SØLVMERKE: EIRIK GUDMUNDSEN Eirik Gudmundsen har vært svært aktiv i Varegg Fotball gjennom en lang periode. Han startet opp som trener ca.2003 og markerte seg raskt med stort engasjement og interesse for klubbarbeid. Dette førte til at han blant annet satt i utvalg for barnefotball og sportslig utvalg fra 2006-2007. Han også fungert som sportslig leder for klubben et par år. Eirik har lagt ned et stort arbeid for A-laget gjennom mange år. Han har sittet i styret fra 2008, og der han blant annet har vært kasserer. Han har vært opptatt av samarbeid med andre klubber, og har bidratt til utvikling av anlegg, turneringer og mye mer. Eirik Gudmundsen tildeles sølvmerke for sitt mangeårige arbeid for Varegg Fotball.

Bjarte Grønlien var ikke tilstede.

20.03.18